Bernhardina

Valvaka för latmaskar - DEL 1. Lärarkrisen

Kategori: Aktuellt, Valvaka för latmaskar

 
Jag introducerar härmed... valvaka för latmaskar! Jag vet att många av mina läsare (kanske även du?) kommer att rösta för första gången i september och därför påbörjar jag ett litet bloggprojekt. Från och med nu och fram till valet kommer jag att sätta ihop kortfattade förklaringar om vad riksdagspartierna tycker i stora samhällsfrågor, så att du som inte orkar kolla upp det själv, eller helt enkelt inte är särskilt intresserad av politik, ändå kan få ett hum om vad partierna står för.
 
Valvaka för latmaskar kommer att bestå av en kort redogörelse för ett samhällsproblem, och sedan en kort sammanfattning om vad partierna vill göra åt saken, därefter mina personliga åsikter. Jag planerar även att lägga upp en miniserie om respektive blocks historia och ideologiska grund, för att göra bilden ännu klarare. Hoppas du får ut något av Valvaka för latmaskar om du är en riktig latmask ;)
 
 
DEL 1. LÄRARKRISEN
 
Läraryrket lider av dåliga löner och stor arbetsbörda. Lärare är bland de viktigaste yrkena som finns, men alla år av utbildning ger höga studieskulder och bara 25 000 kr tillbaka - en lagerarbetares lön. Lärare tenderar dessutom att ha orörliga arbetstider och stort administrativt ansvar. Detta har lett till att allt färre väljer att utbilda sig till lärare och många kallar detta för en kris.
 
Vad vill våra riksdagspartier göra för att vända denna dystra prognos?
 
NEDAN FÖLJER MINA PERSONLIGA ÅSIKTER. OBSERVERA ATT DE ÄR SUBJEKTIVA.
 
Jag är besviken på Alliansen, som efter så många år av regeringsmakt fortfarande förbisett det mest underskattade yrket, läraryrket.

Det finns nog väldigt många som verkligen tror att läraryrket skulle passa dem. De brinner för undervisning, de är passionerade för sina intresseområden och väldigt bra på att hålla åhörare engagerade. Personligen ser jag att meningen med livet är att hjälpa människor som har det sämre än mig, för vad är annars poängen med min existens och samhällsposition? Lärare (liksom politiker) är en utmärkt karriär för den som har detta mål i livet. Just nu känns dock politiker mycket mer lockande – jag behöver inte ens utbilda mig för att bli det! Vad skönt!

Efter Alliansens gymnasiereform (som på många sätt var bra) krävs att staten satsar ordentligt på läraryrkets status. Jag tror att detta skulle bidra med oerhörda positiva effekter. Studenter som tidigare valt bort yrket (men som har utomordentliga lärarkvaliteter) skulle utbilda sig till lärare, och detta skulle bidra till bättre, mer engagerade lärare i skolan. Det skulle i sin följd bidra till att eleverna dyker upp till lektionerna (ett flertal rapporter tyder på att lärarens personliga kvaliteter är av stor betydelse för hur elever uppfattar sin skoltid, exempelvis Lorenza Ugolinis examensarbete i utbildningsvetenskap: Varför går vi till skolan? En kvalitativ studie om skolk på gymnasiet utifrån ett sociologiskt perspektiv)

Höjda lärarlöner skulle alltså inte bara öka yrkets status utan bidra till bättre undervisning och därmed bättre resultat för alla elever. Det är möjligt för staten att göra detta. Det handlar om prioriteringar och det är värt att prioritera lärarna, som har samhällets viktigaste roll i och med att de ska fungera som förebilder för framtida generationer. Vi har alla haft den där läraren som inspirerade oss, som gjorde vår skoltid givande istället för outhärdlig. Tänk om fler lärare kunde vara så skickliga? De blir det, om de får den respekt som akademiker - som ägnar sitt liv åt att hjälpa barn och unga - förtjänar.

Jag tror att vi alla har samma mål, att Sverige ska ha en hög kvalité på utbildning och att fler unga ska motiveras till att gå till skolan. Det bottnar i att alla människor i längden kan nå en högre livskvalitet. Därför bör lärarlönerna höjas genast. Konkurrens ger kvalité, höjs lönerna, ökar därmed konkurrensen inom yrket, de mest kompetenta lärarna anställs och bidrar till en bättre framtid för våra barn.
 
Kan du gissa vilket parti jag tillhör genom att jämföra mina åsikter med partiernas? För facit, klicka HÄR.