Bernhardina

Vet du fortfarande inte vilket parti du ska rösta på?

Aktuellt, Valvaka för latmaskar

 
Om tre dagar är det val. Har du bestämt dig än? Klart du ska rösta! Not a moment too soon!
 
Men vad ska man egentligen rösta på? Det finns ju för sjutton åtta riksdagspartier och ett dussin andra partier, och vem orkar kolla på debatter om kvällarna (förutom jag hehe)? Vilken tur att du klicka in dig här då, för jag kommer att ge dig en kortfattad presentation av alla riksdagspartier - och förklara så enkelt som möjligt vad de står för! ENJOY!
 
Jag vill påpeka att jag har varit väldigt insatt i den här valrörelsen och ungefär hälften av det som står är sånt jag har snappat upp i debatter. Andra halvan av informationen kommer från partiernas hemsidor och - i ett fåtal fall - från deras sidor på Wikipedia. Vissa partier har fått mer text än andra - för att jag har kännt att politiken har varit svårare att förklara i vissa partier.
Partiledare: Fredrik Reinfeldt.
Uppkomst: Moderaterna har sitt ursprung i Högerpartiet, vilket var en konservativ politisk grupp som bestod av svensk överklass i början av 1900-talet. Högern styrde Sverige innan vi införde demokrati och var emot allmän rösträtt samt emot kvinnorörelsen.
Ideologi: Konservatism och liberalkonservatism.
Vad de står för: Moderaterna pratar ofta om ekonomin, hur känslig den är, och jobben, hur viktiga de är. Moderaterna har sänkt skatten med över 100 miljarder kronor sedan de satte sig i regeringen 2006. Det har dock skett på bekostnad av att välfärden sålts ut till privata bolag och kvalitén på sjukvården och äldreomsorgen inte kunnat garanteras.
Är kompis med: Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Valet 2014: Tillsammans med sina kompisar i Alliansen har Moderaterna presenterat ett förslag om ett Sverige-bygge, där infrastrukturen ska förbättras och utvecklas. Fler bostäder, fler satsningar på järnvägen, är två exempel som ingår i detta förslag. Reinfeldt är också för en öppen migrationspolitik - som han nämnde i sitt sommartal, en mening som redan håller på att bli en klassiker: "Jag ber svenska folket att öppna sina hjärtan!"
 
 
 
Partiledare: Göran Hägglund.
Uppkomst: KD uppstod på 60-talet som en protest mot en gymnasiereform som skärde ner kyrkans inflytande i skolan. Medlemmarna var till stor del från den konservativa högern, men initiativet till protesten fick ett brett nationellt stöd.
Ideologi: Socialkonservatism och ekonomisk liberalism.
Vad de står för: KD tycker om tradition och är ett parti för familjen, enligt dem själva. De pratar ofta om äldreomsorg och att vi ska värna om våra äldre - ironiskt nog, för de har sett till att pensionärer betalar mer i skatt än de som arbetar. KD menar att de är ett parti som vilar på kristna värderingar. De är exempelvis emot homosexuellas äktenskap.
Är kompis med: Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna.
Valet 2014: Det har varit tyst om Kristdemokraterna i den här valrörelsen. Delvis kanske för att de är ett väldigt litet parti, på gränsen att åka ur riksdagen enligt en del opinionsundersökningar. De är med på Alliansens Sverige-bygge och föreslår mindre klasser i skolan, för att lärarna ska ha chansen att se varje elev.
 
 
 
Partiledare: Jan Björklund.
Uppkomst: Folkpartiet härstammar från de första liberala grupperna i svensk riksdag. De var med och införde allmän rösträtt tillsammans med Socialdemokraterna och stred till vis del mot den gamla högerns samhällsregleringar.
Ideologi: Liberalism.
Vad de står för: Folkpartiet är liberaler, de tror alltså att en marknad med många privata företag (alltså företag som INTE ägs av staten) är nyckeln till en god ekonomi. De betonar frihetstanken, friheten att välja vart ens barn får gå i skolan men också friheten att bli rik på andras bekostnad. Ah, freedom!
Är kompis med: Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Valet 2014: Folkpartiet har varit förespråkare för att gå med i NATO vilket skulle göra att Sverige förlorar sin status som ett alliansfritt land och vår neutralitetspolitik skulle vara ett minne blott. Vill man att Sverige ska vara en engagerad krigsmakt är detta partiet ett självklart val. FP går dock inte till val på NATO-politiken i höst, utan på skolan. Björklund är ju skolminister och det vill han säkert fortsätta vara - genom att införa reformer som att höja lärarlönen för vissa lärare och se till att införa betyg i skolan redan på mellanstadiet.
 
 
 
Partiledare: Annie Lööf.
Uppkomst: Centern uppstod på landsbygden för att främja dess intressen och hette tidigare Bondeförbundet.
Ideologi: Liberalism.
Vad de står för: Ett klimatsmart Sverige. Liksom Folkpartiet är de liberala och värnar om frihet. Under århundradets gång har de sammarbetat flitigt med både Socialdemokrater och Moderater, men idag ses de som ett högerparti.
Är kompis med: Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Valet 2014: Centerpartiet är enligt dem själva Alliansens "gröna röst". De går i år val på att... fortsätta vara det. Det finns även en jobbpolitik som brukar betonas: C vill göra det lättare för småföretagare att anställa fler och ta bort flera regleringar på arbetsmarknaden.
 
 
 
Partiledare: Jimmie Åkesson.
Uppkomst: SD bildades på 80-talet av en grupp tidigare medlemmar i nationalistiska partier, exempelvis Framstegspartiet, Sverigepartiet och det öppet nazistiska Nordiska Rikspartiet. Sverigedemokraterna kännetecknades ursprungligen av fascism och högerextremism.
Ideologi: Nationalism, nationalkonservatism och socialkonservatism.
Vad de står för: SD vill att Sverige ska vara ett land där gammal 1800-tals kultur dominerar. Man vill "bevara den svenska kulturen" och de förespråkar även ett mer generöst bidragssystem.
Är kompis med: Ingen at the moment.
Valet 2014: SD driver flyktingfrågan hårt i valrörelsen. Man menar att invandringen kostar så mycket att Sverige tvingas skära ner på resurser till samhället såsom skola, vård och omsorg. SD vill minska invandringen med ca 90 %, särskilt flyktingmottagandet av såval vuxna som ensamkommande barn.
 
 
 
 
Partiledare: MP har inga partiledare, utan två språkrör (typ talespersoner) - alltid en man och en kvinna. Just nu heter dessa Gustav Fridolin och Åsa Romson.
Uppkomst: Miljöpartiet uppstod under 80-talet som en protest mot kärnkraften. Medlemmarna var en miljöinriktad grupp tidigare Folkpartister och man bildade partiet i aulan på Karolinska skolan i Örebro (mitt gamla gymnasium!)
Ideologi: Grön ideologi och ekologism, samt feminism.
Vad de står för: MP vill ha ett samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt. Det är för att de i grunden vill göra samhället stabilt och energin förnyelsebar. Det sättet vi lever på idag räcker nämligen inte. MP menar att deras politik har solidaritet med djur, natur och kommande generationer. De främjar även jämställdhet.
Är kompis med: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Valet 2014: Inför valet vill MP sitta i en rödgrön regering med Socialdemokraterna. De vill bland annat höja bensinskatten och investera pengarna i miljösmartare alternativ som kollektivtrafik och järnväg. De vill göra förnyelsebara bränslen billigare och mer lättillgängliga. MP vill också höja lärarlönerna ordentligt för ALLA lärare och anställa fler lärare i skolan.
 
 
 
Partiledare: Jonas Sjöstedt.
Uppkomst: Vänsterpartiet har sitt ursprung i de gamla kommunistiska grupperna i Sverige. De var i huvudsak arbetare som drev frågan om allmän rösträtt och uppror mot den överklass som odemokratiskt styrde Sverige. De har över tid övergivit kommunismen och blivit ett socialistiskt parti.
Ideologi: Demokratisk socialism, feminism och ekologism.
Vad de står för: V står för ett samhälle där trygghet kommer i första hand. De vill att bidragssystemen ska fastställa att man inte blir fattig om man blir arbetslös eller sjukskriven. V står också för en stark stat, man vill bl.a. förstatliga skolan. De är emot monarkin och har traditionellt varit väldigt drivande i jämställdhetsfrågan.
Är kompis med: Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Valet 2014: V har drivit frågan om vinster i välfärden som sin största fråga inför valet. Nu ska jag försöka förklara detta:
   Idag har vi ett system i Sverige där skola och vård inte nödvändigtvis behöver ägas av kommun eller landsting - utan av helt vanliga personer, det vill säga, privata ägare. Den som äger en skola eller en vårdklinik får en del skattepengar för att driva den. Det är upp till ägaren att välja hur mycket pengar som ska återinvesteras i skolan/kliniken och hur mycket som ägaren själv ska ta ut i vinst, dvs. egen lön.
   Idag fungerar det så att ägaren kan ta ut 100 % av skattepengarna och lägga i egen ficka. Detta är Vänsterpartiet starkt emot. De menar att en del privata ägare använder skattepengarna till egen lyx istället för att återinvestera i sin skola. På så sätt blir ägaren rik, men skolan blir sjaskig och har dåligt med utrustning och personal, bara för att ägaren vill ha pengarna själv och driva skolan till lägsta möjliga kostnad.
   Vänsterpartiet vill att privata vinster i välfärden ska förbjudas. De vill att alla skattepengar ska återinvesteras i skolan och vården, så att de inte går till privata ägares personliga intressen.
 
 
 
Partiledare: Stefan Löfven.
Uppkomst: Socialdemokraterna har sitt ursprung i arbetarrörelsen. De drev allmän rösträtt mot den traditionella Högern, samt krävde en 8-timmars arbetsdag innan det blev normen. Socialdemokraterna byggde upp det så kallade "svenska folkhemmet" under större delen av 1900-talet då man införde föräldraledighet, semesterdagar, förskola och fler rättigheter för den fattigaste klassen i samhället - arbetarna.
Ideologi: Demokratisk socialism. Socialdemokrati. Duh.
Vad de står för: S står för ett välfärdsamhälle byggt på höga skatter som i sin tur finansierar att äldreomsorg, skola, vård och liknande blir billigare och mer tillgängligt för alla, oavsett inkomst.
Är kompis med: Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Valet 2014: Inför valet 2014 har S velat i många frågor. Ur ett klassperspektiv har de problem, eftersom arbetarklassen blivit allt rikare under deras välfärdssamhälle och utvandrat till bl.a. Moderaterna. S försöker att vinna över så många som möjligt genom att inte riktigt säga vad de vill. Vi får se hur det går med den taktiken! Något de förespråkat starkt i denna valrörelse är dock att investera i skolan och höja läraryrkets status.
 
 
 
Partiledare: F! har inga partiledare, men tre talespersoner, varav den mest kända heter Gudrun Schyman.
Uppkomst: Bildades av Vänsterpartister som tog ett - wait for it... feministiskt initiativ! HA!
Ideologi: Feminism, likhetsfeminism och en dos socialism.
Vad de står för: F! har uppmärksammat att Sverige inte är ett jämställt land. De vill ha ett fullkomligt jämställt samhälle där män och kvinnor har lika mycket makt, så långt politiken kan påverka. Övriga förslag ligger nära vänsterns samhällsvision.
Är kompis med: Oklart eftersom de inte är i riksdagen, men de har sagt att de stödjer en rödgrön regering, det vill säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Valet 2014: F! driver frågor om jämställdhet i första hand, men det är fortfarande oklart om de kommer in i riksdagen. Tycker du att jämställdheten är viktig och vill rösta på ett parti vars största mål är att skapa ett samhälle utan diskriminering - då är F! ett självklart val. Kan dock vara bra att veta att det kommer med en hel del socialism på köpet. Om du tycker det är bra eller dåligt kan ju inte jag veta.